Prezentace služeb (anglicky).

Níže si můžete vybrat z volně stažitelných maker.
Makra jsou poskytována bez záruky. Autor není zodpovědný za žádné škody způsobené používáním maker.
Všechna obsahují popis funkčnosti, zde je pouze krátké přiblížení.

Makro, které provede restrukturalizaci a z matice dat vytvoří 3 sloupce.
Makro, které zformátuje velikost písma podle hodnoty buňky.
Graf s 95% intervalem spolehlivosti pro procenta pro různé počty případů.