Zpracování dat
Kontrola kvót
Kontrola chybějících hodnot
Čištění dat
Vážení dat
Tabelace
- Včetně statistických testů procent a průměrů
- Tabelace na základě dalších klientových přání

Analýzy dat na základě statistických signifikancí

Tvorba prezentací
Tvorba grafů

Pokročilé statistické metody
Clusterová analýza pro segmentace
Faktorová analýza
Koresponděnční analýza

Analýzy jsou realizovány v SPSS, QPSMR a R.
Online dotazování v programu: Remark Web Survey .

Podrobnosti o službách najdete v prezentaci (anglicky) zde.